نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران (بر اساس رویکرد هانتینگتون)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در صدد بررسی و ارزیابی فعالیت ای حزبی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. به همین منظور نویسنده، شکل یری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی صورت گرفته در جمهوری اسلامی دانسته و در ادامه شکل گیری احزاب در ایران را براساس نظریه هانتینگتون در خصوص جوامع دستخوش نوسازی که یا مراحل جناح بندی شدن، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی را شامل می شود، به آزمون گذاشته است. به نظر می رسد فرایند تحول حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. شاید رشد بی رویه احزاب در کشور که بسیاری از آنها از دایره تشکیل دهنده گان اولیه حزب فراتر نرفته اند، شاهدی بر اثبات این فرضیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL MODERNIZATION AND FORMATION OF POLITICAL PARTIES IN THE ISLAMIC REPOBLIC OF IRAN (BASED ON HUNTINGTON'S APPROACH)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghibzadeh
  • Gholam ali Soleymani
چکیده [English]

This paper tries to explore and asses the political party activities in Iran after the Islamic revolution. It believes that that formation of political parties was a result of political modernization in Iran after the revolution. The authors further examine this modernization based on Huntington's theory about modernization including stages of faction creation (factionalism), polarization, extension and Institutionalization. The development of parties in Iran is at extension stage and has not already entered the Institutionalization level. The process of party creation which mostly got no bigger than their primary founders is a proof.
..., ..., ..., ..., ..., ..., ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • extension
  • Factionalism
  • Institutionalization
  • polarization
  • Political Modernization
  • political party