سیاست ها و راهبردهای توسعه صنعت آلومینیوم کشور

نویسنده

آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده

موتور توسعه اقتصادی در هر کشور معمولاً توسعه صنعتی متکی بر مزیت های آن کشور است. ایران کشوری است که از نظر ذخائر انرژی (نفت و گاز) در رتبه دوم جهانی قرار دارد. صنعت آلومینیوم مهم ترین صنعت انرژی بر بوده و آلومینیوم از جمله فلزات استراتژیک است که از طریق الکترویز استحصال می شود و از آن به عنوان قلک یا مخزن انرژی نام برده می شود. آلومینیوم به دلیل خصوصیات برجسته و کاربرد گسترده در صنایع حائز اهمیت فراوان است. از طرف دیگر توسعه صنایع انرژی بر در سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تاکید و همچنین مورد حمایت دولت قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی های میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده مستقیم و نیز از طریق پرسشنامه، عوامل تاثیرگذار بر این صنعت شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLICIES AND STRATEGIES OF IRANIAN ALUMINUM INDUSTRY DEVELOPMENT

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Notash
چکیده [English]

Economic development's driving force in each country is usually industrial development based on the advantages of the country. Iran is ranked number two globally in oil and gas resources. Aluminum industry is the most important energy consuming industry. Aluminum is one of the strategic metals which is produced through electrolysis and is named as energy storage. Due to its outstanding properties and versatile applications, Aluminum is a very important part of different industries. Also development of energy consuming industries is emphasized in the general policies of the 4th Economic, Social and cultural Development Plan of Iran. In this paper, factors effecting this industry will be identified, evaluated and analyzed through field investigation, interviews, direct observations and questionnaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aluminum industry
  • Development strategy
  • Industrial Development
  • Policies and Strategies
  • Primary Aluminum