لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

نویسنده

چکیده

لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نظام های سیاسی غرب در اصول بنیادین خویش به حقوق اساسی بشر و از جمله حق حریم خصوصی که باید از دخالت همه کس به خصوص قدرت عمومی مصون باشد اذعان دارد. اما قدرت عمومی همواره به بهانه ایجاد نظم و امنیت و یا شرایط اضطراری به محدود کردن آزادی ها و از جمله دخالت در حوزه خصوصی افراد مبادرت کرده است. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، محیط امنیتی جدیدی را ایجاد کرده که نظام سیاسی این کشور با وضع قوانین و مقررات مداخله جویانه و از جمله قانون پاتریوت به شکلی گسترده نسبت به نقض حقوق فردی و از جمله دخالت در حریم خصوصی اقدام کرده است. در این مقاله اهمیت حریم خصوصی در ایدئولوژی لیبرال و تأثیرات قانون پاتریوت در این خصوص بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LIBERALISM, PRIVACY AND USA PATRIOT ACT

نویسنده [English]

  • Hussein Aghababaei
چکیده [English]

Liberalism as the basic ideology of the most western political orders has believed in its basic principals to fundamental human rights including the privacy and the realm that should be privileged from any one especially the public authority. However the public authorities frequently in the excuse of protection of the order and security or the necessity situation have confined the liberties and interfere in the privacy. The 9/11 terrorist attacks in the USA has established a new security environment that the USA government by enouncing the interventionist laws and regulations including USA PTRIOT ACT has violate the individual rights and privacy. This paper discusses the importance of privacy in the liberalism and the effects of USA PATRIOT ACT on the individual rights and privacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Liberalism
  • Privacy
  • terrorism
  • USA PATRIOT ACT