فرایند تدوین قانون اساسی عراق

نویسندگان

چکیده

عراق با موقعیتی پر مسئله و بغرنج در آوریل 2003 /فروردین 82 از سوی نیروهای امریکایی و متحدانش به اشغال درآمد. این کشور در اکتبر2005 /مهر 84 طی یک روند پر فراز و نشیب صاحب قانون اساسی شد. در شکل گیری این قانون اساسی عوامل و عناصر متعدد با پیشینه های خاص موئر بوده اند. این مقاله با توجه به عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دخیل در ساختن فضای موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شکل گیری قانون اساسی عراق در اکتبر 2005 /مهر 84 بپردازد.... ... ... ... ... ... ... ... ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FORMULATION PROCESS OF IRAQI CONSTITUTION

نویسندگان [English]

  • F. Ahmadi
  • Yaser Ghazvini
چکیده [English]

In April 2003 Iraq with a complicated and problematic conditions, was occupied by forces of US and its allies. This country adopted a constitution in October 2005 through a cumbersome process. Deferent elements and factors, with their own backgrounds, have had their impacts on the formulation of the constitution. This paper is an attempt to examine the impact of the local, regional, and international factors creating the current atmosphere of Iraq and study the causes of the preparation of Iraqi constitution in October 2005. ... ... ... .... .... ... ... ... .... .... .... ... ... ... ... .... ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • commission
  • Constitution
  • federalism
  • Iraq
  • Iraqi ethnics communities
  • Islam