بررسی نقش بازدارنده ی دموکراسی از بروز انقلابات سیاسی

نویسنده

چکیده

دموکراسی های سیاسی عملکردهای مختلف دارند که برخی از آنها، همانند تغییر حکومتی و تاًمین مشروعیت نظام سیاسی آشکار است ؛ ولی علاوه براین، پدیده ی مزبور در جهت بقای رژیم، کارکرد پنهانی نیز دارد. لذا در این مقاله استدلال می شود که دموکراسی های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می نمایند. ... ... ... ... ... .... .. .. .. ... ... ... ... ... .... .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . . .. .. .. ... .. .. .. ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF THE PREVENTIVE ROLE OF DEMOCRACY CONCERNING EMERGENCE OF POLITICAL REVOLUTIONS

نویسنده [English]

  • Ayoub Amir Kavasemi
چکیده [English]

The Political democracies have the different functions that some of them, like governmental change and legitimacy provision of political system are apparent. The mentioned phenomenon furthermore on direction of regime endure has also latent function. So this paper argues that political democracies have a preventive role concerning emergence of political revolutions and violent change of authority... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . ... .. .. .. ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis of Democracy
  • Democracy
  • Iron Cage
  • Revolution
  • The End of History