مشکلات خاورمیانه‌ای آمریکا و برقراری ارتباط غیررسمی با ج.ا. ایران در سال های 65-1363

نویسندگان

چکیده

بررسی روابط ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در سال های 65-1363 از موضوعاتی است که از اهمیت مضاعف برخوردار است. در این مقطع زمانی، علی رغم اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، این کشور تلاشی غیررسمی برای برقراری ارتباط با ایران را در نظر می گیرد. دلیل این اقدام ایالات متحده در این نوشتار بررسی می شود . ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE AMERICAN'S MIDDLES EASTERN PROBLEMS AND UNOFFICIAL RELATION WITH I.R.IRAN IN 1984-6

نویسندگان [English]

  • Reza Reistosi
  • Seyed Mehdi Madani
چکیده [English]

The United States Policy toward Iran during 1985-7 is a significant issue. The US had followed a confrontationist policy toward Iran after the 1979 revolution but a shift in the policy could be observed in the mid 1980's in the form of US attempts to make a rapprochement possible.
This article explains this shift through the examination of the impact of this variable: solving US problems in the Middle East. US attempts to solve the problems it faced in the Middle East during these years led to a shift in its policy towards Iran. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Relation
  • I. R. Iran
  • Middle East
  • United State of America
  • Unofficial Relation