افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تاملی نظری)

نویسندگان

چکیده

افکار عمومی یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر سیاستگذاری عمومی است. جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت است و فرایند سیاستگذاری نیز از ماهیت نظام سیاسی تاثیر می پذیرد. تاثیر گذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاسی متفاوت خواهد بود. این مقاله در صدد است این تاثیر گذاری را در فرایند سیاستگذاری عمومی مورد بررسی قرار دهد. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PUBLIC OPINION AND PUBLIC POLICY (THEORETICAL SUBJECT)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghafouri
  • Yahya Kamali
چکیده [English]

Public opinion is one of the key elements that affects public policy. The importance of public opinion depends on the type of political system, and the process of public policy is also affected by the nature of political system. Therefore the effect of public opinion on public policy is different, on the basis of the nature of the political system. The purpose of this article is to analyze this effect on the process of public policy. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaliuation
  • political system
  • Public Opinion
  • Public Policy
  • referential