مسکو و جمهوری های پیرامونی در دوران شوروی: چارچوبی تحلیلی برای درک روابط و اقدامات

نویسندگان

چکیده

رابطه حکومت مرکزی در مسکو با جمهوری‌های پیرامونی در اتحاد شوروی از مسائل مورد توجه و بحث‌برانگیز بوده است. پیچیدگی این رابطه و نیز پیامدهای خاص آن با وجود این که در دوران اتحاد شوروی تا حدودی مشخص شده بود اما در دوران پس از فروپاشی بود که با ظهور مشکلات و بحران‌های مختلف در سطوح متفاوت محلی، ملی و منطقه‌ای دامنه و اهمیت آن به ویژه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز آشکار شد. استدلال اصلی این مقاله این است که با تکیه بر یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر سه مفهوم اصلی تمامیت‌گرایی، نوسازی و استعمارگری می‌توان هم وضعیت دوران شوروی و روابط مرکز و پیرامون آن دوران و اقدامات انجام شده را تحلیل کرد و هم از این چارچوب برای درک وضعیت کنونی مناطقی چون آسیای مرکزی که "خارج نزدیک" روسیه قلمداد می‌شوند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE SOVIET UNION AND ITS PERIPHERAL REPUBLICS: AN ANALYTICAL FRAMEWORK

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshirzadeh
  • Neda Nezami
چکیده [English]

The relationship between Moscow and the peripheral republics of the Soviet Union has been a controversial issue. The complicatedness and implications of this relationship was to a degree recognized during the Soviet era. Yet it was after the Collapse of the Communist regime that its real scope and significance were revealed, especially in Central Asian and Caucasian republics where a variety of problems and crises emerged at local, national, and regional levels. The main argument of this article is that an analytical framework based on three core concepts of totalitarianism, modernization, and colonialism can not only help us analyze the core-periphery relations during the Communist era, but also deeply contributes to our understanding of the post-Soviet conditions in regions such as Central Asia. In the discussion on these three concepts, their ideological origins as well as their concrete implications are fully discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonialism
  • core-periphery
  • Marxism
  • modernization
  • Soviet Union
  • totalitarianism