بررسی تاثیرات زیانبار تولید، تجارت و استفاده غیرقانونی سلاح های کوچک، اسلحه های سبک

نویسندگان

چکیده

مقاله پیش رو تاثیرات زیانبار اشکال گوناگون تجارت و استفاده غیر قانونی و نامشروع از سلاح های کوچک و اسلحه های سبک را بر زندگی انسان به پژوهش گذاشته است. با این هدف، نخست پس از ارائه تعریفی از سلاح های کوچک و اسلحه های سبک، اشکال غیر قانونی تجارت این سلاح ها بررسی می شود و ابعاد گوناگون تاثیر آنها را در منازعات مسلحانه بر شرایط زیستی زنان، کودکان، جمعیت های آواره، فعالیت های امداد رسانی و نهادینه شدن فرهنگ خشونت در جوامع درگیر مطالعه می کند. بررسی نقش سلاح های کوچک در تشدید خشونت های خانگی و شهری از دیگر موضوعات مورد توجه این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF NEGATIVE IMPACTS OF PRODUCTION, TRADE, AND ILLEGAL USE OF SMAL ARMS AND LIGHT WEAPONS

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mosaffa
  • Neda Shahnoori
چکیده [English]

This article studies harmful effects of various forms of illegal trade and illegitimate use of small arms and light weapons on the human life. The authors continue to present a definition of small arms and light weapons and then scrutinize the different types of their illicit trade and various aspects of their impact on armed conflicts, living conditions of women and children, refugees, humanitarian activities and institutionalization of the culture of violence in afflicted communities. Part of the article surveys the role of small arms in intensification of family and urban violence. The related international laws and regulations on banning illegal trade of small arms show the efforts made in this respect internationally while clearly reveal difficulties on the way of legislation against the trade and use of these arms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed conflicts
  • culture of violence
  • illicit trade
  • small arms
  • UN Program of Action