ایدئولوژی و رهبری و تاثیر آن بر پیروزی سریع ، ثبات پایدار و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

ایدئولوژی و رهبری انقلابی دو مورد از مهم ترین عوامل رخداد انقلاب به شمار می روند. در این پژوهش ضمن معرفی مبنا ، محتوا و میزان گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی و هم چنین ویژگی ها، کارکردها و راهبردهای رهبری حضرت امام (ره) در انقلاب اسلامی به بیان تاثیر قاطع و اساسی این دو عامل بر سقوط سریع رژیم پهلوی ، ثبات پایدار پس از پیروزی و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDEOLOGY AND LEADERSHIP AND THEIR IMPACTS ON FAST VICTORY, CONSTANT STABILITY AND WORLD REFFECTIONS OF ISLAMIC REVOLUTION

نویسنده [English]

  • Mostafa Malakootian
چکیده [English]

Ideoloty and leadership of Revolution are two of the most important factors of occurance of Revolutions.
In this Research, besides the determination and introduction of the base, content and amount of spreading of Islamic revolution ideology and also specialities, functions and strategies of the leadership of Imam Khomeini in Islamic Revolution, we have pointed out the decisive and essential impacts of these two factors on the fast collapse of Pahlavi Regeme, the constant stability after victory and the world reflections of Islamic rvolution. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology of Revolution
  • Impacts of Revolution
  • Islamic Revolution
  • Leader of Revolution
  • Political Stability