بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل

نویسندگان

چکیده

این مقاله تلاشی برای شناخت جایگاه حل و فصل منازعه در نظام بین الملل است. مدعای این پژوهش این است که مفهوم مذکور بعد از جنگ جهانی دوم در سه مرحله ی: بنیان ها، ساختارها و بازسازی ها شکل گرفته است.حل وفصل منازعه در شناسایی ریشه هاو علل پیدایش منازعات نظامی و چگونگی ایجاد صلح در سطوح داخلی، منطقه ایی، و بین المللی مؤثر بوده است. در دهة اخیر در نتیجه تحول روشهای حل و فصل منازعه، فرهنگ صلح و رسیدن به صلح پایدار از طرف سازمان ملل، سایر مراجع جهانی و پژوهشگران صلح مطرح شده است. تحقق صلح پایدار مستلزم بسترسازی مناسب برای فرهنگ صلح و از جمله عوامل مهم آن توسعه نهادهای سیاسی - اجتماعی و همچنین آموزش آحاد جامعه از سطوح پایین به منظور تغییر رفتارهای خشونت آمیز به صلح آمیز است. این تغییرات بایستی در ساختار سیاسی - اجتماعی جوامع نیز نهادینه شود تا زمینه های صلح پایدار فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXAMINATION OF THE ROLE OF CONFLICT RESOLUTION IN INTERNATIONAL RELATIONS

چکیده [English]

The purpose of this research is to understand the position of conflict resolution in international system. It can be said that, conflict resolution has formed after the Second World War in three stages: foundations, constructions, reconstructions. Conflict resolution has effective role in recognition of the routs and causes of formation of military conflicts and establishing peace in national, regional, and international levels. In the recent two decades, as a result of evaluation methods of conflict resolution, the culture of peace has put forwarded by international authorities and peace researchers. Creation of sustainable peace is required appropriate construction for peace culture and developing of social and political institutions, education in societies from the low level for changing violence to peaceful behavior. These modifications should penetrate in political- social structure in order to achieve sustainable peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict management
  • Conflict resolution
  • conflict transformation
  • Crisis
  • Mediation
  • Peace and war
  • Peace keeping
  • Peace making
  • Violence