تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات

نویسنده

چکیده

عصر اطـّلاعات برآمده از رشد معجزه‌آسای فنـّاوری اطـّلاعات و ارتباطات زمینه‌ساز تحوّل در همه زمینه‌های حیات بشری گردیده‌است. دیپلماسی، که با قدمتی به بلندای تاریخ همواره بر دو عنصر اساسی اطـّلاعات و ارتباطات استوار بوده‌است بیش از سایر حوزه‌های اجتماعی در معرض تأثیرپذیری از مشخـّصه‌های عصر اطـّلاعات است. اتصال دورترین ملـّت‌ها به یکدیگر از طریق شبکه‌های الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین‌الملل؛ مداخله جمعیـّت‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل خارجی و داخلی کشورها، طرح عناوین نوینی چون دهکده جهانی، حقوق شهروندان جامعه جهانی، چرخش آزاد و غیرتبعیض‌آمیز اطـّلاعات، حاکمیـّت بر فضای اینترنت (رایانه‌ای)؛ رواج تجارت الکترونیک و تحقـّق مبادلات میلیاردی در دقایقی چند، بدون اطـّلاع دولت‌ها و سازمان‌های ذیربط، حاکی از روندی است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحوّل و بعضاً نیازمند بازتعریف و تغییرات ساختاری نموده‌است. گزاف نخواهد بود چنانچه دیپلماسی در عصر جدید را مواجه با انقلاب بدانیم؛ اگرچه برخلاف انقلابات معمول، بدون سر و صدا و به تدریج صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE DEVELOPMENTS OF DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE

چکیده [English]

The emergence of the information age, as the result of the miraculous advances in information and communication technology, has set off the ground for changes in all walks of human life. Diplomacy, a concept, as old as the history itself, and in close relations with the two principal elements, namely information and communication, has been influenced by the information age characteristics, much more than any other social domains. Connectivity amongst the most distant nations of the world, through electronic networks; facilitating the easy participation of new players in the world's affaires; interventions by communities or non-governmental organizations and institutions, regional as well as international, in their affairs, both internal and external; introduction of new terms and subjects such as "the global village"; "the global community citizenship rights"; "free and unbiased circulation of information"; "governance of the virtual and cyberspace"; "the prevalence of the e-trade" and billions of dollars of transactions, taking effect in minutes, without even the knowledge of the governments and the related organizations"; manifest the very trend indicating that the content, as well as the behavior of diplomacy is changing and, in cases, is in need of reinvention. It will not be exaggeration to suggest that diplomacy is being revolutionized; but unlike the other revolutions, quietly and in steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coalition
  • Digital diplomacy
  • Dynamism
  • Effective diplomacy
  • Information Age
  • Modern diplomacy
  • Non-Governmental Organizations (NGOs)
  • Paradigm
  • Public Diplomacy
  • transparency