تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم

نویسنده

چکیده

این نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سیاسی شیعه را در قرن بیستم نشان دهد. داده های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان سیاسی شیعه بر خلاف دوره حضور امام معصوم (ع) در دوره غیبت تنوع دارد. بدین معنا که در دوره های خاص بنا به عللی گفتمان سیاسی خاصی شکل گرفته است. مهم ترین تحول گفتمان شیعه در قرن بیستم تحول از سیاست گریزی و تمایل به ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشکیل حکومت اسلامی است. از اینرو، گفتمان ولایت فقیهان عادل، گفتمان سیاسی غالب شیعه در این دوره است، که با پیروزی انقلاب اسلامی به گفتمان حاکم تبدیل شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CHANGE OF SHIITE'S POLITICAL DISCOURS IN 20TH CENTURY

چکیده [English]

This essay represents the change of Shiite's political discourse in 20th century. The outputs of research explain that Shiite has different political discourse after pass of the last Imam, which it differs from political Neutralism to political participation during 20th century. therefore discourse of "Velayat Fageh" dominant one after the victory of slamic revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political discourse
  • Political neutralism
  • Shiite
  • Velayat fageh