چشم انداز فقر در عصر جهانی شدن

نویسندگان

چکیده

در عصر جهانی شدن، علیرغم پیشرفت های چشمگیر اقتصادی و رفاهی و تأثیرات سازنده جهانی شدن بر شیوه زندگی بخشی از جامعه بشری، همچنان بخش عظیمی از جمعیت جهان در منتهای فقر و تنگدستی به سر می برند. جهانی شدن از یک سو باعث ارتقاء روزافزون سطح زندگی در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است و از سوی دیگر موجبات رکود و عقب ماندگی هر چه بیشتر بسیاری از کشورهای فقیر، به ویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را فراهم کرده است. این که امروزه بخش زیادی از مردم این مناطق در فقر و فلاکت به سر می برند، نتیجه مستقیم عملکرد نظام اقتصادی و تولیدی جهان امروز می باشد. ارائه پاسخ به این سئوال که آیا جهانی شدن اقتصاد موجب پیشرفت اقتصاد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان خواهد شد یا فقر و عقب ماندگی را در بسیاری از کشورهای فقیر دامن زده است، تا حدودی پیچیده است و نیاز به دقت و امعان‎ نظر فراوان دارد. واقعیت این است که جهانی شدن علیرغم این که فرصت هایی مغتنم برای توسعه اقتصادی فراهم کرده است اما، به شکل نامنظم و در مسیری پر پیچ و خم پیش می رود. آنچه بدیهی به نظر می رسد این که در عصر جهانی شدن، کشورهای فقیر نتوانسته اند از مزایای جهانی شدن بهره مند شوند و بیش از پیش به حاشیه رانده شده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PERSPECTIVE OF POVERTY IN THE GLOBALIZATION AGE

چکیده [English]

Millions of people in underdeveloped countries, have assumed poverty as a principal of life in globalization age. In comparison with advanced countries, Asian, African and Latin American countries are characterized as poor societies. Lack of equally access to economic and social opportunities, low level of life, economic stagnation, political instability, and such factors are taken into account typically as characteristics of the underdeveloped countries. Although, phenomenon of globalization has awarded better living conditions for the world as a whole, however, the gap between rich and poor societies has been more widen by that. In fact, globalization has pushed the poor countries to margine of the world society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy and globalization
  • Globalization and poverty
  • North and south countries
  • Poor societies
  • Underdeveloped countries
  • Underdevelopment
  • World in 21th century