مقدمه ای بر اینترنت و توسعه سیاسی (حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک)

نویسنده

چکیده

در طی دو دهه اخیر همراه با توسعه و تکامل سریع «ارتباطات رایانه ای» (Computer Mediated Communications (CMC)) در جهان و گسترش روزافزون دسترسی ملت ها به اینترنت و شبکه های رایانه ای، پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، جامعه شناسی و ارتباطات این پرسش را مطرح کرده اند که آیا ارتباطات رایانه ای دراینترنت می تواند زمینة توسعه سیاسی و تقویت دمکراسی را از طریق احیاء «حوزه عمومی»(Public Sphere) در چارچوب مفهومی ارائه شده توسط «یورگن هابرماس» (Jurgen Habermas)فراهم سازد؟ نویسندگان مختلف هر یک برخی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آنها بکار برده اند. از این بررسی ها چنین بر می آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص جوامع ضمن در نظر گرفتن امکانات و مخاطرات کاربرد ارتباطات رایانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INTRODUCTION TO INTERNET AND POLITICAL DEVELOPMENT: PUBLIC SPHERE IN CYBERSPACE

چکیده [English]

During the last two decades, with the growth and development of network communications and increasing access of nations to the internet and ICTs, the world has been witnessing a dramatic change. Many scholars in political, sociological, and communication fields have been questioning the ability and capability of this phenomenon to strengthen democracy and citizen participation in political life within the framework of Habermasian concept of "public sphere". Each writer has examined relationships between Internet and politics or political power and their interactions from his point of view. A majority of these studies have shown that the "public sphere" as a conceptual framework is useful, but needs to be reformulated and adapted to specific circumstances of a society while considering capabilities and threats of CMC for social life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMC
  • Haberma
  • Internet
  • IT
  • Political Development
  • Public Sphere