تحریم منع گسترش در تئوری های روابط بین الملل (نظریه های سه گانه : منافع، نهادها و هنجارها)

نویسنده

چکیده

طی یک دهه گذشته استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت مهار و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی شده است. به منظور درک نقش منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به طور عام و در اعمال تحریم از سوی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور اخص، می بایست پایه ساختار ادبیات گوناگون و مهم تر از همه مطالعات بر نظریه روابط بین الملل و تحریم ها بررسی شود. این مقاله تلاش دارد با توجه به شرایط حساس تحریم کشورمان این خلاء مطالعاتی را پر نماید. اگرچه دو ساختار تحریم و تئوری های روابط بین الملل دارای روابط غیرقابل انکاری هستند اما به بندرت به صورت پیوسته بررسی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NON PROLIFERATIONS SANCTIONS IN INTERNATIONAL THEORIES (NTEREST, INSTITUTION AND NORMS(

چکیده [English]

Using economic sanctions as an instrument to prevent proliferation of weapon of mass destruction in foreign policy is expanding today.To understand the role of nonproliferation of weapon of mass destruction in foreign policy of great powers and in imposing sanctions by Security Council particularly US and EU, bases of various literature structures especially study on international relations theories and sanctions must be considered. Obvious links between these bodies of literature not withstanding, the two are rarely discussed together. Regarding sanction against Iran The aim of this article is discuss current theoretical insights, and to drive hypotheses from each theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • economic sanction
  • EU
  • Institutionalism
  • Liberalism
  • Non proliferation
  • nuclear
  • United Nations
  • United State
  • Weapons of Mass Destruction