تلاش برای شناختن سکانداری خوب

نویسنده

چکیده

سکانداری خوب انگاره‌ای است که طرفداران و منتقدان زیاد دارد. این واژه از اواخر دهه 1980 رواج یافت. به هر حال تعریف و توصیف روشنی نه از سکانداری خوب و نه حتی از سکانداری وجود دارد. گرچه در باره خصوصیات آن نیز اتفاق نظر مشاهده نمی‌شود، می‌توان هشت خصوصیت را برای سکانداری خوب در نظر گرفت: مشارکت، پاسخ‌گو بودن، شفافیت، حکومت قانون، حساسیت نسبت به نیازهای مردم، جهت‌گیری به سوی اجماع، منصفانه و در برگیرنده بودن، مؤثر و کارا بودن. تحقق این هشت خصوصیت فساد را به حداقل می‌رساند. اما تحقق سکانداری خوب و الگوی مناسب آن با مشکلاتی روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ATTEMPT TO UNDERSTAND GOOD GOVERNANCE

چکیده [English]

Good governance is an idea which has many advocates and opponents. From last years of 1980s this term became common. However, there is not any clear definition or description for good governance or even governance. Though unanimity on its characteristics is invisible, it is possible to consider eight characteristics for god governance: participation, accountability, transparency, rule of law, responsiveness, consensus-ward, to be fair and representing, and effectiveness and efficiency. Realization of these characteristics will minimize corruption. However, there are some problems for the realization of good governance and its appropriate pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics of good governance
  • corruption
  • Good Governance
  • Governance
  • Realization of good governance