امام خمینی(ره) و رویدادهای بزرگ ایران معاصر (پیش از انقلاب اسلامی)

نویسنده

چکیده

امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی در اشاره به حوادث مهم تاریخ معاصر- یعنی نزدیک شدن علما به صفویان، قیام تنباکو، انقلاب مشروطه، دوره رضاشاه، ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد 1342 و غیره-به نقش فعال و مثبت روحانیون در حفظ استقلال کشور و تلاش آنها برای ورود اسلام به عرصه اجتماعی و سیاسی از یکسو و درس هایی که باید از حوادث گذشته آموخت و به کار بست از سوی دیگر توجه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMAM KHOMEINI AND THE GREAT EVENTS OF CONTEMPORARY IRAN BEFORE ISLAMIC REVOLUTION

چکیده [English]

Imam Khomeini, the leader of the Islamic Revolution in pointing to the important events of contemporary history of Iran i.e coming together of the shi'a clergies & Safavid state, Tobacco uprising, Constitutional revolution, Reza shah era, Movement of Nationalization of oil industry, 15th khordad uprising (1963) and so on – has noticed to the actual and positive role of the clergies in maintaining the independence of the country and their endeavor for entering Islam to social and political fields from one hand and the lessons that we must learn from the events of contemporary history of iran on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 15th khordad uprising
  • Coustitutional Revolution
  • Land Reform
  • Nationalization of oil industry
  • Tobacco uprising
  • White Revolution