نفت خلیج فارس و امنیت ملی ایالات متحده

نویسنده

چکیده

اهمیت حیاتی انرژی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و بین المللی باعث شده تا نفت به‌عنوان یکی از عناصر اصلی سیادت جهانی مورد توجه قدرت‌های بزرگ قرار گیرد. بخشی عمده از این رقابت‌های جهانی نفت در منطقه‌ی خلیج فارس روی داده است. در آستان? قرن بیست و یکم و حملات یازده سپتامبر، نفت بیش از پیش به یکی از ارکان سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا تبدیل شد؛ به نحوی که دغدغه‌های مربوط به نفت خلیج فارس به همراه مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی و مناقشه‌ی اعراب و اسرائیل مجموعه‌ای بسیار درهم تنیده را ایجاد کرد که در قالب استراتژی امنیت ملی ایالات متحده متجلی گردید. مقال? حاضر درهم تنیدگی نفت خلیج فارس و استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران نومحافظه‌کاران را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PERSIAN GULF OIL AND US NATIONAL SECURITY

چکیده [English]

Vital importance of the energy in national and international economic development has made oil as a crucial and attractive factor for great powers. These powers have had permanent competition for establishing an oil system for securing their national interests. The Persian Gulf has been focal point of these competitions. After September 11, 2001, the role of oil has considered as one of the most determinant factors in the US Middle East policy. The Persian Gulf oil, war against terrorism, prevention of WMD proliferation and Israel-Arab conflict has become an integrated structure in the US national security strategy framework. This paper explains such an integrated structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security Strategy
  • Oil
  • Persian Gulf
  • Terroris
  • United States