بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در مبادلات جهانی – منطقه ای (با تاکید بر توسعة محور شرق)

نویسنده

چکیده

فروپاشی " شوروی " و شکل گیری جمهوری های جدید، ارزش و اهمیت جایگاه سرزمینی ایران را در منطقه و جهان، بیش از پیش ارتقاء بخشیده است. جمهوری های آسیای مرکزی و حوزه دریای مازندران (و نیز افغانستان) محصور در خشکی هستند . این کشورها برای تامین تقاضاهای متنوع و نیز عرضة نفت و گاز خود و اقتصاد جهانی، برای بازارهای پرجاذبه و همچنین منابع غنی این مناطق ، به مسیرهای ارتباطی کوتاه و مطمئن منتهی به آب های آزاد نیازمندند. این عرضه و تقاضای عظیم، تکاپو و رقابتی گسترده را در منطقه شکل داده است. با وجود مزیت های متنوع ایران، کشورهایی در منطقه، با سرمایه گذاری و به تدبیر، در تلاشند تا با در اختیار گرفتن محوریت این چرخة بزرگ، علاوه بر خلق ظرفیت های گسترده درآمدی، اشتغال و توسعه، منزلت منطقه ای و بین المللی خود را نیز ارتقاء بخشند. بررسی مقایسه ای ظرائف و ویژگی های موقعیتی ایران و کشورهای روسیه، جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز، ترکیه و پاکستان، برتری های جایگاه کشور و به صورت خاص، مزیت های محور شرق و چابهار برای روان سازی این مبادلات عظیم را تبیین و آشکار خواهد کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBAL – REGIONAL EXCHANGES: AN EXAMINATION OF IRAN & ITS COMPETITORS' POSITION WITH AND EMPHASIS ON EASTERN AXIS)

چکیده [English]

The collapse of the Soviet Union and the creation of the new republics more than ever strengthened Iran's Position in the region and the world. These newly formed Republics in Cerntral Asia , the Caspian Area and Afghanistan are all landlocked . To provide their various needs and supply the Oil and Gas demands, and the lucrative markets of these states, for global economy it is imperative to find the shortest and most reliable transportation routs to the open sea.
The Resulting supply and demand forces are enormous and they have led to a soild competition among players. Relying on investment, other neighboring countries, despite Iran's Various advantage, are determind to replace Iran as the "axis" of these trade relations. The country that becomes the transit corridor for the emerging trading structure of the region will not only bring about a more prosperous economy and improve employment chances, it will also help to Promot it's international – Regional Position and Status. Comporative examination of Capabilities and Geographical values of Iran Vis – a' – Vis Russia, Central Asia & Caucuses republics, Turkey and Pakistan Demonstrate Preferable Potentials of Iran's Chabahar & Eastern Axis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eastern Axis
  • Geoplitical Position
  • Global
  • Iran
  • pipelines
  • Regional Exchanges
  • Transit Corridors