سیر تحول اتم برای صلح در عرصه بین المللی

نویسنده

چکیده

هشتم دسامبر 1953 در حالی که هنوز بوی نیستی و نابودی از ویرانه‌های ناشی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط ایالات متحدة آمریکا بر می‌خاست و متفقین جنگ جهانی دوم، آمریکا و شوروی با در پیش گرفتن راه تفرقه و رقابت، جهان را دچار تب گرم جنگ سرد کرده بودند، از بیم بمباران احتمالی خاک آمریکا توسط شوروی و به هدف چرخش نیروی بالقوه عظیم اتمی در راهی صلح آمیز، رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور برنامة "اتم برای صلح" را رسماً در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد. این برنامه باعث ایجاد "آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" انعقاد "پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته ای،" تصویب "معاهدة منع کامل آزمایشات هسته ای" و بسیاری دیگر از اسناد بین‌المللی گردید. نتایج عملی پیشنهاد آیزنهاور و این سازوکارهای بین‌المللی در زندگی بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، عدم اشاعه سلاح های هسته ای، خلع سلاح و در واقع استفاده از اتم در راه صلح در این مقاله بررسی و تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ATOMS FOR PEACE INITIATIVE: THE RESULTS AND ACHIEVEMENTS

چکیده [English]

In December 1953, the US President, General Dwight D. Eisenhower delivered his “Atoms for Peace” speech at the United Nations' General Assembly, which called for the promotion of peaceful uses of nuclear energy under special international agency. This proposal became the starting point for creating the IAEA in 1957 and adopting NPT in 1968. The Atoms for Peace initiative established the principles that all nations must work to stem nuclear proliferation and that all responsible nations should enjoy the peaceful benefits of nuclear power and technology under sound non-proliferation conditions.
The purpose of this article is to analyze the degree of success of the international community in materialization of three main objectives of the Atoms for Peace proposal, ie., the peaceful application of nuclear technology, the realization of non-proliferation and nuclear disarmament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covert Military Program
  • Disarmament
  • Eisenhower
  • IAEA
  • International Community
  • non
  • NPT
  • peaceful
  • proliferation