ریشه های اجتماعی شورش های بابیه در ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی تاریخ پیدایی و اقدامات هواداران جنبش بابیه در ایران دوره قاجار می پردازد. نویسنده با بررسی جامعه شناختی شورش های بابیه، کاستی های رویکرد و تحلیل مارکسیستی از این واقعه را نیز به چالش می کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE SOCIAL BASIS OF THE BABI UPHEAVALS IN IRAN (1848-1853) : A PRELIMINARY ANALYSIS

چکیده [English]

In the middle of the nineteenth century, Iran was shaken by a series of serious upheavals caused by the Babi movement . some scholars like Ivanov have emphasized on social and economic factors and examined this phenomen from a Marxist viewpoint . In this paper, Moojan Momen makes a more detailed analysis than any made hitherto of these upheavals and criticises the Marxist viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babi Upheavals
  • Marxist Viewpoint
  • Social Basis
  • Social classes
  • Social Reforms