سیاست های انتقال فاوا : بررسی نقش دانش ضمنی

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر با مفروض انگاشتن ابتنای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری و منوط دانستن انتقال موفق آن به انتقال نوآورانه تاکید می کند که دانش ضمنی نقش اساسی در انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و بدون آن انتقال تکنولوژی در لایه های سطحی و سخت افزاری تکنولوژی باقی می ماند. در این راستا این مقاله به گونه ای اکتشافی مدل ها و روش های انتقال تکنولوژی را از منظر انتقال دانش ضمنی بررسی می کند و در خاتمه بر اهمیت بستر سازی برای انتقال دانش ضمنی تاکید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TACIT KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TRANSFER POLICY

چکیده [English]

Technology transfer is one of the most preoccupation of the developing countries and their technological policy. Technology transfer is elaborated in literature of this field but few argumentation has been developed to support the role of tacit knowledge in this regard. This article discuss this role in ICT policy. Without particular attention to the tacit knowledge and its different aspects in the process of technology transfer any technological public policy could not be sustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • tacit knowledge
  • Technological Policy
  • Technology transfer