سیاست امنیت ملی آیزنهاور و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران

نویسندگان

چکیده

استدلال اصلی مقاله، این است که رفتار ایالات متحده در قبال ایران در دوره ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور، دچار تحول اساسی شد و از «مداخله گرایی محدود» به «مداخله گرایی فزاینده» تغییر یافت. مشی سیاسی ایالات متحده در آن دوران که به «نگاه نو» و سیاست «مقابله به مثل با تمام قدرت» شهرت یافته است، سبب شد تا آن کشور به بزرگ ترین مداخله سیاسی خود در امور داخلی ایران دست زده و از آن پس با انجام مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی به بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل شود. این مقاله رویکرد جدید به موضوع داشته و به کمک اسناد و مدارک دسته اول به تشریح رفتار خارجی ایالات متحده در قبال ایران در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 ه.ش. می پردازد.

کلیدواژه‌ها