میراث جرج بوش در خاورمیانه و چالش پیش روی باراک اوباما

نویسنده

چکیده

این مقاله پس از بررسی علل و اهداف طرح خاورمیانه ای جرج بوش به اثرات عملی سیاست های وی در طی هشت سال گذشته خواهد پرداخت. سپس تحلیلی از سه معضل سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه – عراق، ایران، و لبنان - ارائه خواهد کرد. آنگاه مواضع اعلامی باراک اوباما را درباره خاورمیانه و نیز جهت گیری احتمالی او را در قبال بحران های فوق بررسی خواهد کرد. پیش بینی این مقاله آن است که سیاست خاورمیانه ای اوباما بازگشت به سیاست کلی دموکرات ها و به خصوص بیل کلینتن، خواهد بود. این مقاله مدعی است حل هر سه بحران جز با مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط با ایران امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BUSH'S LEGACY IN THE MIDDLE EAST AND THE CHALLENGE FACED BY OBAMA

چکیده [English]

This article examines the goals of George W. Bush’s Middle East Policy and its legacy in the region. It further gives a detailed analysis of three major dilemmas in US policy - Iraq, Iran, and Lebanon - towards the region at the present time. It then examines Barak Obama’s declared positions on these issues during his election campaign and his possible course of action in the region as president. The article suggests that Obama’s Middle East policy will most likely be a continuation of that of the democrats – especially Clinton’s – in the Middle East. In all the three areas, In order to make any progress towards solving these problems, Obama needs to agree to direct negotiations, without pre-conditions, with Iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al
  • emptive action
  • Iran
  • Iraq
  • Lebanon
  • Middle East
  • Pre
  • Qaida