نقش روابط تسلیحاتی هند و اسرائیل در ژئوپولیتیک منطقه ای

نویسنده

چکیده

روابط اسرائیل با کشورهای منطقه از اهمیتی خاص برخوردار است. بسیاری از کشورهای اسلامی از داشتن روابط آشکار با این کشور ابا داشته و از افکار عمومی واهمه دارند. برای تعدادی از کشورهای اسلامی اسرائیل ساخته و پرداخته توطئه های استکباری بوده و آن را غاصب سرزمین فلسطین می دانند. از این رو آنان در راستای افکار عمومی مسلمین اقدام به امتناع از شناسایی اسرائیل کرده اند.
برقراری روابط سیاسی و اقتصادی یا نظامی بین دو کشور هند و اسرائیل با جمعیتی بزرگ از مسلمان در همسایگی پاکستان و همجوار با مناطق حساس خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از اهمیت بسیار برخوردار است. برقراری رابطه اسرائیل با هند بزرگ ترین پیروزی سیاسی این کشور به حساب می آید. دو کشور با برخورداری از حمایت های آمریکا در اتحادی استراتژیک قرار گرفته و با بازسازی تجهیزات نظامی هند به تغییر ژئوپولیتیک منطقه ای اقدام و نظم موجود را بر هم زده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF ARMISTICE RELATIONS OF INDO-ISRAEL IN THE REGIONAL GEOPOLITICS

چکیده [English]

Having relations with the Muslim countries are very important for Israel. Many of these countries had avoided of establishing an open relation with it, because of their Muslims opposite population against Israel existence. The majority of them have considered Israel as an enemy which had created by the efforts of the colonialists. So they considered it as an aggressive state and so they denied its existence.
When India had established its open relation with Israel; because of its great population of Muslim and its nationhood with Pakistan, it caused some senility among the Muslim. But for Israel it was a great success. These two countries by American support and by the pretext of war against the Islamic terrorism joint together. They fight against Islamic freedom combatants of Jammu and Kashmir as Israel do it ageist Palestinian in occupied land. These relations continue in different filed of activities such as agriculture, hi-tech, IT, space industry, nuclear activities and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear armament
  • political relationship
  • regional geopolitics
  • Strategical union
  • terrorism