اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

در طول سال های اخیر به این مساله که استراتژی نظامی ایران، استراتژی بازدارندگی است در محافل عمومی و آکادمیک بسیار پرداخته شده است. اما سوالی که به موازات آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اصلاً به آن پرداخته نشده علل گرایش ایران به این استراتژی است. این پژوهش تلاش دارد با توجه به دو فرضیه برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه و تشدید فشارهای آمریکا بر ایران این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار دهد. در طول سال های اخیر به این مساله که استراتژی نظامی ایران، استراتژی بازدارندگی است در محافل عمومی و آکادمیک بسیار پرداخته شده است. اما سوالی که به موازات آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اصلاً به آن پرداخته نشده علل گرایش ایران به این استراتژی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTENSIFICATION OF U.S PRESSURE AND IRAN’S PROPENSITY TO DETERRENCE STRATEGY

نویسندگان [English]

  • Gh. Eftekhari 1
  • ali Bagheri Dolatabadi 2
چکیده [English]

Lots of Papers has been written about Iran’s Military Strategy explain Military strategy of Iran is Deterrence, but there is a little Paper that Explain Why Iran Chose this Strategy? The Paper tries to Answer this Question. Two Hypotheses are presented as Probable Answers to the Question: 1-Chang of Balance Power in the Middle East 2- Intensification of U.S Pressure on Iran for Regime Change.Lots of Papers has been written about Iran’s Military Strategy explain Military strategy of Iran is Deterrence, but there is a little Paper that Explain Why Iran Chose this Strategy? The Paper tries to Answer this Question. Two Hypotheses are presented as Probable Answers to the Question: 1-Chang of Balance Power in the Middle East 2- Intensification of U.S Pressure on Iran for Regime Change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 11 September
  • Balance of power
  • deterrence
  • Iran
  • Middle East
  • United State of America