پیش درآمدی بر بحث اسلامی سازی دانش سیاست در ادبیات دانشگاهی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره)

چکیده

موضوع اسلامی سازی دروس حوزه علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی و روابط بین الملل در نظام آموزشی دانشگاهی ایران در سه دهه گذشته مورد توجه مسئولان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در این مقاله ضمن انجام یکسری تحقیقات میدانی سعی شده یک الگوی پیشنهادی نظری برای اسلامی تر کردن مفاد آموزشی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل عرضه شود. در ابتدای مقاله، الگوهای نظری موجود درباره ارتباط دیانت و علم مورد بحث قرار گرفت و سپس ضمن ارائه نتایج یک نظر سنجی میان دانشجویان چهار دانشگاه دولتی و سه دانشگاه آزاد اسلامی الگوی پیشنهادی تحت عنوان" بومی سازی دانش سیاست به موازات سیال سازی معرفت دینی" به عنوان راه حل معرفی شد. تاکید بر اهمیت دادن بیش از پیش به عنصر خرد نخبگان و دانشمندان کشور اسلامی به عنوان یک منبع شناخت احکام دینی از جمله راه حلها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A PRELUDE TO ISLAMIZATION OF POLITICAL SCIENCE IN IRANIAN ACADEMIC LITERATURE

نویسنده [English]

  • Majid Bozorgmehri
چکیده [English]

Preparing a more pure Islamic context for the political sciences courses in the Iranian universities, has been a major issue for the cultural authorities of the country through three recent decades.
Through this article, we try in fact to propose a theoretical framework for discussing the problems and the suggestions of this issue. Based on an opinion poll between students from state and non-state universities and according to a study of elite's ideas, we suggest a model entitled "Making indigenous (home-grown) of political knowledge along with using a more realistic Islamic jurisprudence ".
Looking with a more broadened and comprehensive understanding of Islam, permits us to suggest a large number of good and up-to-date propositions to the theoretical problems of the political science. We think that the pure reasoning and the impartial logic and judgment, elaborated by Islamic intellectuals, should be considered more than before in the Islamic jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamization
  • Political Sciences
  • Religion & Science