تأثیر جهانی شدن و تحولات بین المللی بر حاکمیت واستقلال دولت ها

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جهانی شدن بارزترین وجه دوران پس از دولت ملی است. جهانی شدن در معنا و مفهوم نوین پدیده ای جدید است که تصمیم دارد جهان را دگرگون کند و همه را تحت یک قانون به صورتی یکپارچه در آورد؛ سلطه خود را بر جهان حاکم و حاکمیت دولت ها را محدود نماید. جهانی شدن از مباحث روز دنیا است و کشورهای مختلف هر کدام بر اساس جهان بینی و رویکرد فرهنگی خود به گونه ای متفاوت این مقوله ها را تفسیر و تبیین می کنند. جهانی شدن به دنبال محدود کردن قدرت دولت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی است ، در این مقاله عواملی که در راستای جهانی شدن به تضعیف حاکمیت ملی می پردازد از جمله مداخله در حاکمیت دولت ها به بهانه انسانی و بشر دوستانه و یا دخالت به بهانه ارزش های اخلاقی و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBALIZATION AND ITS EFFECT ON THE WORLD TRANSITIONS AND GOVERNMENTS' NATIONAL SOVEREIGNTY

نویسنده [English]

 • Kheirollah Parvin
چکیده [English]

Globalization is the most obvious aspect of epoch after national government. Globalization is a new phenomenon which is aim to alter the world and united all creatures under a rule and limiting its domination on the world and governmental sovereignty. Globalization in continues of governments power limitation and enfeebling the political borders and national Sovereignty. In this article factors that in direction of globalization may enfeebling national sovereignties such as interference in governmental sovereignty with the philanthropist excuse or interference of moral values and related issues are studied. In this article factors that in direction of globalization may enfeebling national sovereignties such as interference in governmental sovereignty with the philanthropist excuse or interference of moral values and related issues are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • combat against terrorism
 • Globalization
 • international alternation
 • lake of interference permission
 • mankind interference
 • multi-national Corporation
 • related attitudes toward sovereignty
 • results applied on sovereignty
 • sovereignty concept
 • sovereignty deficiency