مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی – حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

نوع حکومت ها و نظام های ادارة جوامع با حقوق انسان‌ها و در نتیجه حقوق و جایگاه زنان در طول تاریخ جهان، ارتباط مستقیم داشته است. زنان از ابتدا در پی بدست آوردن حقوق خود تلاش می‌کرده‌اند اما در پاره‌ای از زمان‌ها شکاف بین زنان و مردان کم بوده و حتی گاهی زن سالاری وجود داشته است. بتدریج رشد اقتصاد و توسعه مالکیت و انباشت کالا، تمرکز ثروت در دست عمدتاً مردان، گرایش به سمت تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری را به همراه آورد و رفته رفته زنان را در جایگاهی نابرابر قرار داد به نحوی که برای تعدیل وضعیت موجود گاهی نیاز به تبعیض مثبت به نفع زنان است. گسترش توجه جهانی به حقوق بشر و دستاوردهای گوناگون همراه با حرکت های استعمار زدایی، پیشرفت زنان را تقویت کرده است. آثار این تحولات در کشورهای جهان اسلام نیز بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A HISTORICAL STUDY OF THE POLITICO-LEGAL STATUS OF WOMEN IN THE WORLD

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jalali 1
  • Safoura Baninajarian 2
چکیده [English]

Throughout the history, the types of governments and administrative systems of societies have had direct impacts on the rights of men in general and on those of women in particular. Over the passage of history, there was a time when there existed no major gap between men and women and even woman domination can be seen. By the growth of economy and advancement in ownership and accumulation of goods, the concentration of wealth in the hands of mainly men, led to the monopolization by men of decision-making. This led to the creation of inequality of various kinds between men and women in that some are of the view that the only solution to this inequality is to make a positive discrimination in favour of women. The increasing attention of the world community to human rights and the achievements in the field, together with decolonization movements has made this progress stronger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • History of the World
  • International Law and International Relations
  • Politico-legal Status of Women