دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس

نویسنده

استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهم ترین سازوکارها و ابزار تأمین هدف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر گسترش فرهنگ ایرانی- اسلامی و الهام بخشی در سایر جوامع ابتناء دارد، تدوین و اعمال دیپلماسی فرهنگی کار آمد است. ضرورت اعمال دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس اهمیت و اولویت مضاعف دارد. از این‌رو، این مقاله در پی توضیح و تبیین دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه خلیج فارس است. هدف اصلی، پاسخگویی به این پرسش اساسی است که: تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس چه بازتابی بر دیپلماسی فرهنگی ایران در این منطقه دارد؟ پاسخ موقت آن است که: تغییر و تحولات فرهنگی- اجتماعی کشورهای حوزه خلیج فارس، باعث ناکارآمدی دیپلماسی فرهنگی سنتی شده و بازنگری و بازتعریف آن را اجتناب ناپذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CULTURAL DIPLOMACY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN PERSIAN GULF REGION

نویسنده [English]

  • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
چکیده [English]

One of the most important instruments of Iranian foreign policy is an active and proactive cultural diplomacy. The exercise of such a diplomacy is more essential in neighboring strategic region of Persian Gulf. Hence, this article strives to explore and explaine different aspects of Iran’s cultural diplomacy and various determining variables that necessitate its exercise in that region. The maine argument is that profound political, economical, social and cultural developments in the region have made conventional cultural diplomacy insufficient and ineffective; So that, redefinition and revision of the old one and formulation and performance of a new one is necessary and inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Diplomacy of I.R. Iran in Persian
  • Culture
  • diplomacy
  • Foreign Policy
  • Gulf Region
  • Islamic Revolution
  • National Interests
  • Persian Gulf
  • Soft Power