پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه¬ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی نقش و جایگاه سازمان همکاری شانگهای در سیاست های منطقه ای و بین المللی، باید عوامل موثر در سیاست خارجی روسیه و چین در آسیای مرکزی از جمله عوامل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک را مورد توجه قرار داد. پاسخ به این سوال که آیا شکل گیری سازمان همکاری شانگهای به معنی رقابت برای کنترل اوراسیای مرکزی و آغاز یک " بازی بزرگ” جدید در میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است، نیازمند توجه به تعریف دولت های عضو از منافع خود در منطقه است. نویسندگان این مقاله به مهم ترین پیامدهای امنیتی فعالیت این سازمان بر ساختار امنیتی آسیای مرکزی می پردازند.?در این مقاله نشان داده می شود منافع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک روسیه و چین در آسیای مرکزی، آنها را به سوی ایجاد موازنه ای نرم در مقابل امریکا، درچارچوب سازمان همکاری شانگهای سوق داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE SECURITY CONSEQUENCES OF SHANGHAI ORGANIZATION IN CENTRAL ASIA

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • fatolla Moradi 2
چکیده [English]

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is developing into a major regional institution in the heart of Central Eurasia. To make any predictions about the SCO, one must examine factors contributing to Russian and Chinese foreign policy behaviors in Central Asia. Does the seductive presumption of a looming battle for control of Eurasia smell of a new “Great Game” and great power rivalry? Answering this question requires knowing how its 2 key players, Russia and China, view the SCO. This Article delves deeper into what is driving Russian and Chinese interests in Central Asia, and thus the SCO. This causes to formed the Soft Balances against the U.S.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • China
  • Russia
  • security
  • Shanghai Cooperation Organization
  • The United State of America