سیاست گردشگری خارجی در ایران: جستجوی الگوی مطلوب

نویسنده

دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

صنعت گردشگری در جهان امروز جایگاهی ویژه دارد و طی نیم قرن به یکی از بازیگران اصلی تجارت بین الملل تبدیل شده و از منابع درآمدی مهم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می آید. هر کشوری سیاست مناسب برای جذب گردشگر خارجی را تعریف می کند. در سیاستگذاری گردشگری کشورمان باید الگوی مطلوب گردشگری از دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف شود و بر آن پایه به برنامه ریزی و سرمایه گذاری و اقدام پرداخت. با توجه به اینکه فرهنگ در شکل گیری، رشد و توسعه گردشگری نقش اساسی داشته و سنگ بنای توسعه گردشگری است و با عنایت به آثار و پیامدهای مثبت و منفی گردشگری، در این مقاله گردشگری فرهنگی به عنوان الگوی مطلوب گردشگری برای جامعه ایران بررسی می شود و با توجه به بین بخشی بودن صنعت گردشگری تاکید میکند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FOREIGN TOURISM POLICY IN IRAN: TOWARDS REACHING THE DESIRED MODEL

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Majidi
چکیده [English]

Today, the tourism industry is of a special significance; during the past 50 years , this industry has turned into one of the major actors in the field of international trade as well as providing significant resources for income in most of the developed and developing countries. Any country defines an appropriate policy in order to attract foreign tourists. Policy making in the field of tourism in our country should define a desirable model, taking into consideration cultural, social, economic and political observations and viewpoints, and on the basis of that definition necessary planning, investment and measures should be taken . Taking into consideration the fundamental role of culture in the formation, growth and development of tourism - it can be considered as a cornerstone for tourism - and also considering its positive and negative effects, in this article cultural tourism is studied as a desired model for tourism in

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural tourism
  • Iran
  • Regional Cooperation
  • Sustainable Development
  • Tourism policy
  • West Asia