حق توسعه از ادعای سیاسی تا مطالبه حقوقی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حق توسعه، مفهومی بحث انگیز، مبهم و تا حدودی انتزاعی که با توجه به جوهره سیاسی آن، صف بندی های مختلف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است. با وجود این، بین صاحبنظران و همچنین دولت‌ها در درک مفهوم حق توسعه اجماع حاصل نشده است. یکی از پژوهشگران هفت رویکرد را به حق توسعه معرفی کرده و نهادهای بین المللی مرتبط با امر توسعه نیز به طور مستقیم خود را با حق به توسعه درگیر نمی کنند. از این‌ رو به نظر می رسد که این حق هنوز در مرحله شناسایی قرار داشته و روند پذیرش آن در جریان است. شفاف سازی این مفهوم می تواند روند پذیرش آن را سرعت ببخشد. این مقاله در صدد است تا با دامن زدن به مباحث نظری به فهم بهتر مفهوم حق به توسعه کمک کرده و در مسیر اجرای آن را هموار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RIGHT TO DEVELOPMENT: FROM POLITICAL TO LEGAL CLAIM

نویسنده [English]

  • Yousef Molaii
چکیده [English]

There is no consensus of opinion and ambiguity on the meaning of "The Right to Development". There are several different views and opinions on this right and this difference of opinion has prevented its implementation. Therefore it seems that "The Right to Development is more of a political claim than a legal one.
There is no consensus of opinion and ambiguity on the meaning of "The Right to Development". There are several different views and opinions on this right and this difference of opinion has prevented its implementation. Therefore it seems that "The Right to Development is more of a political claim than a legal one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • claim of the developing countries. The nature of Right to development
  • Collective Rights
  • East
  • Human Right in practice
  • Interdependence of Right
  • Rhetoric and Reality
  • Solidarity Right
  • West debate