روابط ایران و آلمان 1850 تا 1918م/ 1274 تا 1336ﻫ.ق

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

اروپاییان در قرن نوزدهم بازیگران اصلی صحنه جهانی بودند. فرانسه در دوره ناپلئون قصد داشت بر سایر رقیبان پیشی گیرد، اما اتحاد سایر قدرت های اروپا، سبب شکست او، تغییر نقشه سیاسی اروپا و تاسیس کشور آلمان شد. استراتژیست های آلمانی با وارد شدن در معادلات بین المللی، برتری سایر بازیگران را به چالش کشیدند. با تدوین راهبرد نگاه به شرق، سایر قدرت های اروپایی، برای مقابله با آن ها اختلافات را کنار گذاشتند، و بر علیه آن کشور متحد شدند حاکمان ایران که از نفوذ روس و انگلیس به ستوه آمده بودند معتقد بودند با واگذاری امتیازات تجاری و اقتصادی آلمان ها را در امور ایران درگیر کنند و استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ گردد. بهره گیری از چنین وضعیتی می توانست شرایط بهتری را برای کشور ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONS BETWEEN IRAN AND GERMANY 1850-1918 A.D/1274-1336 A.H

نویسندگان [English]

  • Noorodin Nemati 1
  • Ali Akbar Kajbaf 2
  • Morteza Dehghannezhad 2
1
2
چکیده [English]

Europeans were the major actors of the world political scene in the 19th century. France sought to defeat its rivals in Napaleanic era but the unification of other European powers lead to the defeat of France and the establishment of Germany through the changes in the political map of Europe.
The German strategists, through entering international interactions challenged the other political players. With their new outlook toward Eastern countries, to defeat France in the political equations, the other European powers temporarily put aside their controversies and unified against France Iranian rulers who were extremely exhausted the influence and interference of Russia and England believed that through offering trade and economic grants to Germany they would be able to maintain the integrity of Iran and its sovrenity. Taking advantage from this atmosphere could bring about better conditions for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • colonalization
  • Germany
  • Iran
  • the Interactions between Powers