نقد و ارزیابی مقاله :"بازاندیشی نقش ساختار و کارگزار در مطالعه گذارهای دموکراتیک: درس‌هایی از ایران"

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

این مقاله با رویکردی تلفیقی که هم عوامل ساختاری و هم عوامل انسانی (کارگزاری) را در بر می‌گیرد به دنبال بررسی وضعیت گذار دموکراتیک در ایران در دوره اصلاحات است. نویسنده مقاله در این راستا به نقد رویکردهای ساختارگرا و اراده گرا می پردازد و هردوی این رویکردها را تقلیل گرا ارزیابی می کند. این اثر پس از بیان کلیات مقاله به ارزیابی انتقادی آن می پردازد.
این مقاله با رویکردی تلفیقی که هم عوامل ساختاری و هم عوامل انسانی (کارگزاری) را در بر می‌گیرد به دنبال بررسی وضعیت گذار دموکراتیک در ایران در دوره اصلاحات است. نویسنده مقاله در این راستا به نقد رویکردهای ساختارگرا و اراده گرا می پردازد و هردوی این رویکردها را تقلیل گرا ارزیابی می کند. این اثر پس از بیان کلیات مقاله به ارزیابی انتقادی آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“RETHINKING AGENCY AND STRUCTURE IN THE STUDY OF DEMOCRATIC TRANSITION:IRANIAN LESSONS”

نویسنده [English]

  • Amir Niakouee
چکیده [English]

The original article intends to examine Iran’s interrupted democratic transition after 1997.The main goal of the paper is to stay away from vulgar voluntarism and structural determinism, with the assumption that a dialectical and integrative theoretical approach can better explain the complexity of Iran’s socio-political realities.however, the original paper has suffered from several shortcomings which has been examined in this paper.
The original article intends to examine Iran’s interrupted democratic transition after 1997.The main goal of the paper is to stay away from vulgar voluntarism and structural determinism, with the assumption that a dialectical and integrative theoretical approach can better explain the complexity of Iran’s socio-political realities.however, the original paper has suffered from several shortcomings which has been examined in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency
  • democratic transition
  • reform
  • Structure
  • The nature of state