اختلافات سیاسی دولت ها بر سر راهبری اینترنت و حقوق بین‌الملل

نویسنده

استادیار حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

در جهان امروز، اینترنت مسائل متعدد و متنوع را مطرح کرده که بدون شک صاحبنظران سیاسی و حقوقی نمی‌توانند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرند. مسائل و مشکلاتی که جامعه جهانی ناچار است برای آن راه‌ حلی بیابد. نخستین مسئله در ارتباط با اینترنت، موضوع راهبری شبکه است. اینترنت بوسیله یک مؤسسة آمریکایی به ‌نام ایکان مدیریت می‌شود که ایالات متحده تمایل دارد به هرنحو ممکن چنین وضعیتی را حفظ کند. در این نوشتار ابتدا راهبری اینترنت بوسیله مؤسسه مزبور بررسی می‌شود و سپس این موضوع را مطالعه خواهیم کرد که آیا از نظر حقوق بین‌الملل اقدامات آن قابل انتساب به دولت آمریکا هست و موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای این کشور می‌شود؟ در جهت تحقیق این مبحث اسناد بین‌المللی در زمینة نحوة مدیریت شبکة جهانی اینترنت که در اجلاس‌های جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی به تصویب رسید، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL DISPUTES OF GOVERNMENTS ON INTERNET GOVERNANCE AND INTERNATIONAL LAW

نویسنده [English]

  • Farhad Etemadi
چکیده [English]

The variety of issues posed by the Internet today cannot be easily neglected by jurists and politicians. These are problems that the international community has no other way but to find appropriate solutions to. The first and most important issue faced in relation to the Internet, is the problem of Internet Governance. The Internet is currently managed by the ICANN, an American company and the US is very much inclined to retain the existing situation. This paper is thus an attempt to first provide an analysis of Internet Governance by ICANN and later to reveal whether International Law places any international responsibility on the US Government for activities undertaken by ICANN? In other words, whether the US Government must be accountable for activities undertaken by ICANN in the area of Internet Governance?

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • ...
  • ....
  • Information society
  • Internet Governance
  • World Summit on the Information Society (WSIS)