اختلافات سیاسی دولت ها بر سر راهبری اینترنت و حقوق بین‌الملل

نویسنده

استادیار حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

در جهان امروز، اینترنت مسائل متعدد و متنوع را مطرح کرده که بدون شک صاحبنظران سیاسی و حقوقی نمی‌توانند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرند. مسائل و مشکلاتی که جامعه جهانی ناچار است برای آن راه‌ حلی بیابد. نخستین مسئله در ارتباط با اینترنت، موضوع راهبری شبکه است. اینترنت بوسیله یک مؤسسة آمریکایی به ‌نام ایکان مدیریت می‌شود که ایالات متحده تمایل دارد به هرنحو ممکن چنین وضعیتی را حفظ کند. در این نوشتار ابتدا راهبری اینترنت بوسیله مؤسسه مزبور بررسی می‌شود و سپس این موضوع را مطالعه خواهیم کرد که آیا از نظر حقوق بین‌الملل اقدامات آن قابل انتساب به دولت آمریکا هست و موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای این کشور می‌شود؟ در جهت تحقیق این مبحث اسناد بین‌المللی در زمینة نحوة مدیریت شبکة جهانی اینترنت که در اجلاس‌های جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی به تصویب رسید، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها