بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با پایان جنگ دوم جهانی به تدریج تغییر و تحول در روش های تامین منابع انسانی ارتش ها و روی آوردن به نیروهای داوطلب و حرفه ای آغاز شد. فناوری های نوین نظامی، نیاز به نیروی انسانی متخصص و برخوردار از آموزش های پیچیده و تحول در استراتژی های نظامی نقشی مهم در این فرایند داشتند. دستیابی به سلاح های اتمی و پیشرفته، ناکارآمدی سربازان وظیفه در انجام وظایف محوله، اتخاذ استراتژی های نوین سیاست خارجی و امنیتی، روی آوردن برخی از کشورها به استراتژی هایی که تامین امنیت و دفع تهدیدهای نظامی را به سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ وامی گذارد؛ موجب تحول در اشکال مرسوم تامین منابع انسانی در برخی از کشورها و عطف توجه آنان به نیروهای داوطلب و ارتش های حرفه ای شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF NEW STRATEGIES AND TECHNOLOGIES ON THE TRANSFORMATION OF CONSCRIPT ARMIES TO PROFESSIONAL ARMIES

نویسنده [English]

  • Vahid Sinaee
چکیده [English]

Since the time conscription has become the main source of man power for armies, a development in the relation between the state and the individual has occurred. Conscription became an institution for nationalistic re-socialization and a symbol for the equality of citizens. It also played an important role in the expansion of freedoms and universal suffrage. After the World War II, a new trend towards employing voluntary and professional soldiers has started. New technologies and strategies required skilled and trained human resources. The invention of advanced nuclear weapons, incapability of conscripts in performing their duties, new strategies according to which great powers are committed to providing external security for some other countries, all facilitated the replacement of conscripts by professional and voluntary soldiers. Therefore, it is expected that in the next decade, only a few countries will have compulsory military services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conscription
  • Military service
  • New strategies
  • New Technologies
  • Professional armies