دستاوردهای پدیدارشناسی هایدگر در علوم انسانی و پژوهش سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه اندیشه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پدیدارشناسی برجسته­ترین گرایش فلسفی قرن بیستم و حتی قرن فعلی است. برخی از مدعیات این نحله فلسفی بنای بسیاری از گرایشات پیشین فلسفی که در علوم انسانی آنها را به کار می­بردیم ویران نموده است. ولی متاسفانه شاهد آنیم که پژوهشگران علوم انسانی بدون توجه به انتقادات وارده از جانب پدیدارشناسان بزرگی همچون هایدگر به راه غلط پیشین خود گام گذاشته و دستاوردهای ابطال شده قبلی را همچنان بسط و گسترش می­دهند. هدف این نوشتار نشان دادن این موضوع است که پدیدارشناسی هایدگر به عنوان منطقی برسازنده می­تواند این نقص بنیادین گرایشات سنت فلسفی غرب را بر طرف ساخته و با طرح انتولوژی بنیادین شیوه هستی دازاین در جهان را مورد واکاوی قرار داده و خلا بسیاری از روش­شناسی­های معمول در علوم انسانی را پر کرده و باعث شود تا این روش­شناسی­های از مدعیات پیشین خود مبنی بر دست یافتن به حقیقتی جدید دست بردارند و مداقه بیشتری درباره ماهیت هستی انسان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ACHIEVEMENTS OF HEIDEGGER’S PHENOMENOLOGY IN HUMAN SCIENCES AND POLITICAL RESEARCH

نویسندگان [English]

 • Ahmad Khaleghi Damghani 1
 • Mehdi Nasr 2
1 Assistant Professor; Political Sciences Department, University of Tehran
2 PhD Student; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

Phenomenology is the most eminent philosophical school of the past and present century. Some claims of this school has destroyed the construction of lots of the postulates of the tradition of western philosophy, of which we have been using in human sciences. Unfortunately we still see that the researchers in human sciences resort to obsolete theories that Heidegger has proved their falsity. The purpose of this article is to show that in Heidegger’s view, phenomenology as a constitutive logic can eliminate this basic fault in western philosophy. Being and Time as his major work proposes “fundamental ontology” in order to solve the problems of western metaphysics. This articles challenges some methodologies in human sciences who ignore the ontological structure of human Dasein  and claim that they can obtain a new truth in humanities. In addition, some of the disagreements between Husserl and Heidegger is going to be worked out and it will be judged in behalf of hermeneutic phenomenology in Heidegger’s point of view.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ontology
 • intentionality
 • categorial intuition
 • Hermeneutic phenomenology
 • Being-in-the-world
 • understanding
 • Interpretation
 • disposedness
 • discourse
 • concern
 • anxiety