تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش بیداری اسلامی شمال آفریقا (2012-2010) مطالعه موردی کشورهای تونس، مصر و لیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشگاه تهران

چکیده

    وقوع جنبش های اخیر در اکثر کشورهای خاورمیانه ذهن نویسندگان، روزنامه نگاران و    تئوری پردازان در حوزه های سیاسی، اجتماعی، رسانه ای و غیره را به خود مشغول داشته و هر یک از آنان در این روزها از دیدگاهی ویژه به تبیین چرایی و چگونگی این پدیده پرداخته­اند. بسیاری از آنان تا دیروز دگرگونی سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا را تنها رویایی خوشبینانه برای ملت های آن می دانستند و حتی خود مردمان این منطقه در سایه نظام­های چندین و چند ساله خودکامه و پدرسالار، چنین بیداری و خیزشی را سرابی بیش نمی پنداشتند. صرفنظر از پرداختن به چرایی وقوع این تحولات در این پژوهش ضمن تمرکز بر کشورهای شمال آفریقا و بررسی کشورهای تونس، مصر و لیبی به دنبال پاسخگویی به این سوال خواهیم بود که آیا بیداری اسلامی در شمال آفریقا پدیده ای جدید و مستقل است و یا برعکس پدیده ای ریشه دار در گذشته       می باشد؟ در راستای پرداختن به سوال فوق این فرضیه را راهنمای خود قرار می دهیم که بیداری اسلامی نه تنها پدیده­ای جدید در این کشورها نمی باشد بلکه دارای آبشخورها و ریشه هایی عمیق در گذشته می باشد که مهم ترین آن انقلاب اسلامی در ایران بوده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAN ON ISLAMIC AWAKENING IN NORTH AFRICA (2010-2012): THE CASE STUDY OF TUNISIA, EGYPT AND LIBYA

نویسندگان [English]

  • Kiamars Jahangir 1
  • Morteza Esmaeili 2
1 Assistant Professor; Political Sciences Department, University of Tehran
2 PhD Student; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

The recent events in most of the Middle East countries have engaged the minds of authors, journalists and theorists in political, social, media, etc. and each one of them are considering quality and reasons of this phenomena in particular view. Heretofore, many of them knew the political transformation in the Middle East and North Africa as a dream for their nations and even their people who were under the shadows of permanent authoritarian and patriarchal systems, could not expect such awakening and rise. But suddenly, Fire lies at the heart of region’s people became to headline of many media after the self-immolation of a young Tunisian vegetable seller and his irritant photos were published on websites, blogs and social networks. Regardless of addressing the reasons of these changes, this research will focus on North African countries and analyze Tunisia, Egypt, Libya; and try to answer whether Islamic Awakening in North Africa (Tunisia, Egypt, Libya) is a new and independent phenomena or is rooted in past? In order to answer this question, this hypothesis will be our guide that Islamic Awakening in North Africa not only is a new phenomenon in these countries, but also have deep roots which the most important one is Islamic Revolution of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • North African Countries
  • Islamic Revolution of Iran
  • Tunisia
  • Egypt
  • Libya