نظام دوحزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

با شکل­گیری حزب جمهوری­خواه در سال 1854 و جایگزینی آن با حزب ویگ، دو حزب دموکرات و جمهوری­خواه دو حزب حاکم بر صحنه سیاسی آمریکا شدند طوری که تاکنون همواره یکی از این دو حزب پیروز انتخابات ریاست جمهوری بوده­اند. این مقاله با در نظر گرفتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که چرا نظام دو حزبی در آمریکا تا کنون پایدار مانده است. بررسی ساختار سیستم انتخاباتی آمریکا نشان می­دهد که خود نظام انتخاباتی حضور احزاب سوم را بسیار دشوار می­کند. علاوه بر این موانع دیگری از قبیل کمبود منابع مالی، عدم دسترسی به برگه رأی در همه ایالات، موانع فرهنگی و روان­شناختی،انعطاف­پذیری دو حزب اصلی در جذب ایده­های احزاب سوم مهم و تلاش حداکثری آن­ها برای حفظ انحصار خود نیز سبب تقویت و پایداری نظام دو حزبی شده است. در این میان نادیده گرفتن و یا نگرش منفی رسانه­ها به احزاب سوم و عدم حمایت نخبگان از آن­ها نیز سبب غیر مهم جلوه دادن احزاب سوم و به حاشیه راندن آن­ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TWO-PARTY SYSTEM AND THE REASONS FOR THE FAILURE OF THIRD PARTIES IN THE UNITED STATES

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Mousavi 1
  • Marzieh Javadi Arjmand 2
1 Associate Professor, Department of North American Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran
2 Ph.D. Student of North American Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Since the formation of the Republican Party in 1854 and its replacement with the Whig Party, the Democratic and Republican parties have dominated the political scene of the United States and either of these two parties has won all presidential elections since then. This article intends to find out the reasons why the two-party system has persisted so far in the United States. Looking at the election system in the United States it is shown that this system itself serves as a barrier to the success of third parties. In addition, other barriers such as lack of financial resources, lack of ballot access, cultural and psychological barriers, flexibility of the two major parties in absorbing the important and challenging platform of third parties, and their monopoly over the current US politics boost the two-party system. Meanwhile, lack of media attention to third parties and negative coverage of third party candidates in the media as well as lack of elite support for third parties have contributed to their being considered as unimportant players in the Uni9ted States’ political scene.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • two-party system
  • presidential elections
  • third parties
  • barriers to the success of third parties