سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در نوشتار پیش­رو فرایند سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با دو کشور همسایه (ترکیه و پاکستان) مقایسه شده و از این رهگذر، تلاش شده تا موانع موجود شناسایی و مدل مطلوب سیاستگذاری مبارزه با فساد در ایران ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتاً مناسبی بین سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی برقرار کند -که نتیجه آن کنترل فساد اداری بوده است در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به دلایل مختلف این ارتباط به شکل مناسب برقرار نشده است. الگوی مطلوب مبارزه با فساد اداری در این مقاله برگرفته از انگاره «حکمرانی خوب» مبتنی بر همکاری و مشارکت بخش­های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE STUDY OF ANTI-CORRUPTION POLICY MAKING IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, TURKEY, PAKISTAN AND DESIGNING DESIRABLE MODEL

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Malekmohammadi 1
  • Mohammad Javad Haghshenas 2
1 Associate Professor; Political Sciences Department, University of Tehran
2 Ph.D. Student; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

In this paper the author compares process of anti-corruption policymaking in the Islamic Republic of Iran, Turkey and Pakistan and thereby identify barriers of policymaking. Based on the results, while Turkey has tried to strengthen the private sector and civil society organizations and political parties established a good correlation between public, private and civil society that result was control of corruption. But in the Islamic Republic of Iran and Pakistan, for various reasons, it has not been achieved yet. Desirable model of anti-corruption in this article comes from the notion of good governance in which based on partnership of public, private sectors, and civil society in all aspects of economic, political, cultural - social and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • bureaucratic corruption
  • Good Governance
  • Civil society
  • private sector