نقش جنبش‌های فراملی در تدبیر جهانی امور زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهه گذشته بحران‌ها و مشکلات زیست‌محیطی تشدید شده و به مسائلی بدل شده‌اند که ابعاد جهانی دارند و آثارشان تمام نقاط جهان را دربر می‌گیرد. در این چارچوب تلاش‌های جهانی در قالب تدبیر جهانی امور زیست‌محیطی برای مواجه با این مسائل رشد پیدا کرده است و کنشگران گوناگونی همچون دولت‌ها، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان‌های غیرحکومتی، جنبش‌های اجتماعی و شرکت­های فراملی در آن دخیل هستند. در این نوشتار چگونگی نقش‌آفرینی   جنبش‌های اجتماعی فراملی (به رغم محدودیت منابع قدرت آنها) در تدبیر جهانی امور در ابعاد مختلف آن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها