بحران هویت در عراق معاصر: واکاوی علل و زمینه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم قم

چکیده

بسیاری ازدولت­ها خصوصا در جهان سوم با مساله شکل نگرفتن هویت جمعی در قلمرو سیاسی خود مواجه هستند. تکوین یک شعور مشترک بین اعضای این دولت­ها که با آن خود را از دولت­های دیگر تمییز دهند به تاخیر افتاده است؛ شکل نگرفتن هویت جمعی برای سامان سیاسی دولت­ها به حدی مهم است که از آن به عنوان یکی از مهمترین زمینه­های ایجاد بحران برای  دولت­ها یاد می­شود.
عراق از زمان شکل­گیری در 1921م تا امروزه یکی از کشورهایی است که با این مشکل روبرو بوده است. ساختار سیاسی و واقعیات اجتماعی، این کشور  را به سمتی سوق داده است که از دولت­های پادشاهی تا حکومت­های دیکتاتوری و حتی در سیستم دموکراتیک امروزی عراق این مشکل یکی از زمینه­های بحران­زا به شمار می­رود. سوال اصلی این پژوهش بررسی عوامل دخیل در شکل­گیری بحران هویت در عراق با تاکید بر عراق بعداز 2003م است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTITY CRISIS IN CONTEMPORARY IRAQ: SEARCHING CAUSES AND FIELDS

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani 1
  • Mokhtar Shiekh Hossieni 2
1 Associate Professor; International Relations, Department of Political Sciences, University of Isfahan
2 PhD Student;Political Science Department, University of Baqir al - olum
چکیده [English]

Some of the states particularly in the Third World are facing with a problem of the failure of their collective identity in the political realm. Indeed, there is no common sense between the members of these states in order to identify their government from others. The failure of collective identity is quiet important which is regarded as a significant factor for creating crisis for such governments. Iraq is one of the countries that from 1921 have been faced such with problem. Political and social realities have led this country to the way that from Monarchic to dictatorship government and even in the nowadays democratic system still Bagdad is facing with this obstacle. The questing is that what are main factors which have caused the identity crisis in Iraq particularly after 2003.This paper has attempted to answer this question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Crisis
  • Iraq
  • United States
  • Family-oriented