تحلیلی بر راهکارهای سیاسی – حقوقی مقابله با تروریسم بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی آکادمی ملی حقوق اودسا

چکیده

تروریسم بین الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است.اما با وجود تصویب کنوانسیون­های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسماز سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم کاملاً ناکارآمد بوده است. در این مقاله استدلال می شود که تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم بین­الملل مستلزم اجماع دولت ها و در نظر گرفتن خواسته جمعی ملت­ها است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین علمی و دقیق راهکارهای پیشنهادی سیاسی- حقوقی مقابله با تروریسم       بین الملل به مثابه یک تهدید جهانی است.در این راستا تحلیل و استدلال می شود که موفقیت هرگونه راهبرد جهانی پیشگیرانه و تنبیهی علیه تروریسم مشروط به کاربست نظری و عملی پیش شرط های متعددی از جمله تقدم شناخت علّی تروریسم بر مقابله با معلول تروریسم می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANALYSIS ON THE POLITICAL- LEGAL SOLUTIONS OF FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM

نویسنده [English]

  • Davood Aghai Khajehpasha
Graduate of Political Science, University of Ukraine (Mechnikovo odesa)
چکیده [English]

International terrorism is to create an insecure collective system. But despite the different ratifications of punitive and preventive conventions against terrorism by UN security council and general assembly, the current non successful status of fighting against terrorism show that the legal-politic framework of fighting against terrorism is not efficient. In this paper it is concluded that any edition of coherent legal-politic procedure against international terrorism needs the consensus of the governments and must take into consideration the needs of the nations. So, the goal of this paper is to explain and analyze the suggested legal-politic procedures in fighting against international terrorism as a global threat accurately and scientifically. So, it is concluded that any success of global punitive and preventive procedure against terrorism needs different theoretical and practical pre conditions like the preference of reasoning cognition of terrorism against the effect of terrorism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International terrorism
  • International Security
  • Liberation Movement
  • human rights
  • Humanitarian law