واکاوی فضای سیاسی اجتماعی ایران در دوران زندگی استاد شهید مرتضی مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نقش برجسته و تاثیر گذار استاد شهید مرتضی مطهری در آشنائی نسل جوان با اسلام ناب و مبارزه با انحرافات فکری و نهادینه سازی افکار اسلامی در مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، نیاز به شناخت این شخصیت و دوران حیات علمی  و مسائلی را که وی در دهه چهل و پنجاه با آن روبرو بوده است، بیشتر آشکار می نماید. بر اساس روش شناسی اسکینر برای شناخت یک شخصیت باید به بسترها و زمینه­های شکل گیری شخصیت وی توجه نمود، شش مشخصه بارز این دوره که به مثابه بستر تاثیر گذار و شکل دهنده به شخصیت شهید مطهری قابل مطالعه می­باشد عبارتند از فضای استبدادی دوره پهلوی، فعال شدن جریان­های مارکسیستی، فعال شدن جریان­های لیبرالیستی ناسیونالیستی، فعال شدن جریان­های روشنفکری دینی، تحولات درون حوزوی و شروع نهضت امام خمینی. کنکاش در زندگی سیاسی و علمی استاد مطهری بیانگر آن است که ایشان هم از این موضوعات تاثیر پذیرفته و هم در مواجهه با آنها واکنش ایجابی در نظریه­پردازی و تحول­آفرینی داشته و در چنین فضایی، فعالیت علمی سیاسی و مبارزاتی خود را دنبال نموده است. لذا مسیری که این مقاله می­پوید تسهیل­کننده مولفه­های شناخت این متفکر نواندیش حوزوی و مقطعی است که او در آن زیست نموده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF POLITICAL AND SOCIAL STATUS OF IRAN IN SHAHID MOTAHARIS LIFE AND ERA

نویسنده [English]

  • Seyed Mehdi Sadatinejad
Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

The  brilliant and  effective  role  of  Shahid  Motahari  in  40&50  decades  in  familiarizing  the  young  generation  with  pure  Islam  , struggling  thinking  deviation  and  institutionalizing  Islamic  thoughts in line of  Islamic  Revolution  led by Imam Khomeini  reveal the need to know Motahari and his scientific life and era .To know a person according to Quentin Skinner the bases and fields in which his characteristics have been formed should be taken into account ; the effective features influencing on the character of Shahid Motahari may include : the dictatorship space of Pahlavi era , activation of Marcsism , Nationalism &Liberalism activities , religious Intellectualism, changes within Hozah , and beginning of Imam Khameini movement. Studying the political and scientific life of Dr. Motahari indicates that he has both been influenced from and reacted affirmatively on theorization and transformation space in which he followed his scientific, political and challenging activities. So this paper tries to facilitate understanding recognision categories of this thinker of Hozah and his time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political and social status- Shahid Motahari –Iran