بررسی سیاست های اقتصادی ایران در سال¬های 30 تا 32

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در فاصلۀ سال­های 32- 30 می پردازد و شیوه های دولت برای تأمین کسری بودجه و ابزارهای ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXAMINATION OF IRAN ’S ECONOMIC POLICY FROM 1330 TO 1332

نویسنده [English]

  • Hossein Zahmatkesh
Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

This study analyzes Iranian government's economic policies within the years 30-32 and focuses on its approaches to deal with deficit and its means of making a balance in foreign payments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budge Deficit
  • Trade balance deficit
  • Inflation
  • Monetary and fiscal policies
  • economy with out oil