ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای دانشگاه دورهام انگلستان

چکیده

انرژی به عنوان متغیری ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، جایگاه ویژه­ای را در نظام بین الملل به خود اختصاص داده و دسترسی به منابع انرژی نیز اهمیتی راهبردی پیدا کرده است و به همین علت، هر یک از بازیگران نظام بین الملل درصدد بیان تعریفی از جایگاه خود در مبحث امنیت انرژی در جهان می­باشند. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، جایگاه مهمی را در مباحث امنیت انرژی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس و به منظور بهره جستن از این قابلیت خود نیازمند داشتن شرکایی استراتژیک می باشد و برای نیل به این هدف، گروه بریکس به ویژه چین و هند با بازار تقاضای رو به رشد خود برای انرژی در کنار جایگاه تاثیرگذار این کشورها در نظام جهانی، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران بر امنیت انرژی گروه بریکس و مناسبات با این کشورها در حوزه مذکور بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF BRICS ENERGY GEO-POLITICS FOR IRAN POSITION

نویسندگان [English]

 • Akbar Vali Zadeh 1
 • Mohammad Houshisada 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D Student Regional Studies Department , Durham University, UK
چکیده [English]

The BRICS has already appeared as the main challenging rival for the Western-dominated economic model and this trend will most likely continue in coming years. Obviously, energy security would be a top priority for this new emergence coalition, particularly China and India, while Russia and Brazil are the least dependent of energy import and South Africa sits in the middle. Global energy demand will increase, so non-hydrocarbons grow faster than hydrocarbons, however natural gas is the fastest-growing fossil fuels in the energy markets all over the world. As a result, energy relationships with other hydrocarbon-rich countries, notably main gas suppliers, outside the BRICS, seem vital. Iran, as the second hydrocarbons holder worldwide with its outstanding geo-economic geo-politics and geo-strategic position, is situated in the centre of the global ‘strategic energy ellipse’ and even becomes more significant.  Therefore, energy relationship between Tehran and the BRICS could be influential on both side's energy security in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brics
 • China
 • India
 • Russia
 • Brazil
 • hydrocarbons
 • Geo-economic
 • geo-politics
 • Energy Security