تحلیل شبکه ای، سرمایه اجتماعی و حوزه سیاست: درآمدی بر رویکرد سیاست شبکه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

این نوشتار، مقدمه­ای است به رویکردی  جدید در سیاست و کانون محوری آن، دولت که در آن، دولت به عنوان مکان نزاع شبکه­هایی دانسته می­شود که می­کوشند تا سهم بیشتری از توان تصمیم­گیری در مورد منابع کمیاب را در اختیار بگیرند. مقاله با پرسش از چیستی تحلیل شبکه­ای آغاز و در نهایت به خطوط اصلی رویکردی در تحلیل دولت که آن را «سیاست شبکه­ای» می­نامد می­پردازد. در سیاست شبکه­ای جایگاه، اصل محوری کنش­ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع، و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهمترین هدف از کنش­ورزی سیاسی است. رویکرد سیاست شبکه­ای به عنوان شیوه خاصی از تحلیل دولت، رویکردی در ادامه جریان بازگشت به موضوع اصلی علوم سیاسی یعنی دولت است. نوشتار حاضر، طرحی اولیه از چارچوب تحلیلی سیاست شبکه­ای را ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NETWORK ANALYSIS, SOCIAL CAPITAL AND POLITICS: AN INTRODUCTION TO NETWORK POLITICS

نویسندگان [English]

  • Seyed Rahim Abolhassani 1
  • Saeed Attar 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Assistatnt Professor; Political Science Department, University of Yazd
چکیده [English]

This paper is an introduction to new approach in politics and its central focus, state. In this approach, the state is a struggle place where a number of politics networks try to take more share of ability to make decision about scarce resources. The paper begins with a question of what network analysis and finally analyzes basic framework of “Network Politics” in state’s analysis. In network politics, taking a position is the main reason for the action, the political power is the subject of struggle and the main goal of political action is to take more share of power. “Network Politics Approach” as a way of state’s analysis is a continuation of bringing the state back. This paper has offered preliminary analysis framework of network politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • state
  • State analysis
  • network analysis
  • Social capital
  • Complex capital
  • Network Politics Approach