ناسیونالیسم، دولت رقابتی و توسعه در عصر جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه در پیوند با ناسیونالیسم و دولت های ملی و توسعه خواه در اروپا  آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی و غیره آن محقق شد ولی امروزه در عصر جهانی شدن، ناسیونالیسم و دولت­ها با چالش های جدی مواجه شده اند. کشورهایی که تا دهه 1980 توانستند به کمک این گونه دولت­ها در قالبی ملی توسعه یابند، در فرآیند جهانی شدن نیز می­توانند از فرصت ها و امکانات حاصله استفاده کرده و رقابتی عمل کنند و جهانی شوند. اما در اکثر کشورهای جهان سوم که دولت­ها فاقد جهت گیری­های ملی و توسعه­ای بودند، در دورۀ جهانی شدن در وضعیت بسیار شکننده­تری از نظر نیل به اهداف کلان ملی و توسعه­ای قرار دارند و نمی­توانند به آسانی توسعه یابند. این مقاله درصدد است با توجه به ماهیت فرآیند جهانی شدن و ضعف و ناکارآمدی دولت­ها، این وضعیت شکننده و دشوار را بررسی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONALISM, COMPETETIVE STATE, AND DEVELOPMENT IN THE GLOBALIZATION ERA

نویسنده [English]

  • Seyed Ahmad Movassaghi
Associate Professor; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

Development in Europe,  United States of America, and in Asia realied through nationalism and by national and developmental states. But, in the era of globalization, nationalism and the states have faced with serious challenges the countries that have developed till 1980s by these kinds of states, can enjoy the opportunities of the globalization process and become competitive and global. But, the majority of third world countries which did not have these kinds of states and orientations, are in an extremely weak position in the globalization period and cannot reach to the their developmental and national goals and cannot become developed. This article analyse this difficult situation, with regard to the nature of globalization process and the weakness and inefficiency of the states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalism
  • Development
  • National State
  • developmental state
  • Competitive State
  • Globalization
  • Capitalism
  • Neoliberalism